PREZENTARE PROIECT

 

Proiectul este încadrat în zona de sud-vest a municipiului Oradea, zonă delimitată de străzile: Calea Matei Basarab, str. Octavian Goga, grădina zoologică, pârâul Peta pentru alimentarea punctului termic PT 902 și în zona de sud de str. Făgărașului, str. Ceyrat, str. Ronald Regan, str. Armatei Române pentru forajul de reinjecție.
Scopul proiectului constă în înlocuirea energiei termice provenite din carbune pentru prepararea agentului termic de încălzire cu energie geotermală provenită de la forajul 4796 din cadrul Universității Oradea.
Elementul de noutate este dat de faptul că în cadrul punctului termic se vor înlocui schimbatoarele de căldură vechi, pompele de circulație și vanele, cu module termice complet automatizate cu funcționare în paralel atât pe sistem geotermal cât și pe sistem de agent primar CET.


În vederea exploatării apei geotermale la o capacitate de producţie de 45 l/s s-a preconizat în cadrul proiectului varianta redată mai jos:

1. Sonda de apă geotermală 4796 :
Zona în prezent dispune de o sondă de producție apă geotermală: cu temperaturi cuprinse între 84-860C în funcție de debitul de exploatare (artezian/pompaj).
Sonda 4796: - este o sonda echipată cu pompă cu ax vertical, producând un debit maxim de 45/l/s în pompaj la o temperatură apei geotermale este de 860C;
2. În prezent sonda alimentează punctul termic din cadrul Universității Oradea, aceasta fiind principalul consumator. Consumul Punctului termic din cadrul Universitatii Oradea este de max.26 l/s.
Disponibilul rămas, actual este de 19 l/s,
Adâncimea forajului este de Ad = 2900 ml.
Necesarul actual al Punctului termic 902 prin trecerea pe agent geotermal este de 17,12 l/s, la o temperatură de calcul de 850C.

 

Proiectul propune:
- Alimentarea punctului termic PT 902 cu agent geotermal de 85oC înlocuind agentul primar CET pentru producerea de energie termică și preparare apă caldă de consum pe perioada sezonului de incalzire;
- Executarea conductei de transport apa geotermală Dn 150/250 cu o lungime totală de 1430 ml;
- Executarea conductei de transport apă geotermală uzată termic PE160/200 cu o lungime totală de 2420ml;
- Executarea forajului de reinjecție la adâncimea de 2900m și a stației de reinjecție aferentă acestuia constând dintr-un rezervor de 50m3 și un grup de repompare;
- Deoarece temperatura agentului geotermal va fi mai mică decat cea furnizată în prezent de CET în punctul termic existent se vor face modificări majore în sensul transformării în substație de producere agent încălzire 65/50 + acc 550C.

În cazul în care prin forță majoră există defecțiuni în cadrul forajului geotermal se va asigura încălzirea prin intermediul agentului primar CET.

 

Acest scenariu implică executarea următoarelor lucrări:

A.Utilaje tehnologice PT 902:
- Utilarea punctului termic PT902 cu 2 module termice complet automatizate cu funcționare în paralel atât pe sistem geotermal cât și pe sistem agent termic primar CET. Modulele sunt prevazute în 2 trepte (schimbatoare de căldură în placi, pompe de circulație agent termic în circuitul secundar, stație de umplere – adaos);
- Puterea instalată în punctul temic este de 2000Kw încălzire și 800Kw la apă caldă.

B.Rețele:
- Executarea conductei de transport apă geotermală de la sonda 4796 la PT 902 cu Dn 150/250 și o lungime totală de 1430 ml;
- Executarea conductei de transport apă geotermală uzată termic de la PT 902 la sonda de reinjectie din polietilenă PE 160/200 cu o lungime totală de 2420ml.

 

C.Sondă nouă de injecție:
- Pentru a se putea reinjecta toată cantitatea de apă geotermală extrasă este necesară executarea unei sonde noi de reinjecție pe terenul amplasat în cadrul fostei pepiniere nr.cad. 10847 (teren aparținând Primăriei Municipiului Oradea) astfel că intreaga cantitate de apă geotermală extrasă să fie reinjectata 45l/s, 162 m3/h. Adâncimea forajului de reinjecție este Ad = 2900 ml;
- Apa geotermală uzată termic de la ieșirea din Punctul termic PT 902 va fi colectată și transportată prin intermediul unei conducte de polietilenă PE 160 până la caminul de racord al conductei de deversare a apei geotermale uzată termic de la punctul termic al Universității Oradea de unde se va transporta mai departe și debitul de la Universitate la sonda de reinjecție prin intermediul unei conducte de polietilenă PE 200.

 

D. Stație de reinjecție:
- Achizitionare și montaj rezervor 50 m3;
- Achiziționare și montaj grup pompare Q=162 mc/h,
- p = 10 bari;
- Imprejmuire stație reinjecție 15.00 x 15.00 ml.

 

Cantitatea de emisii de CO2 care se vor reduce anual este de aprox. 1779 to/an.

Substația geotermală din PT 902 va produce o energie de 3000 Gcal (3498Mw)/sezon încălzire (172 zile = 4128 ore) + 150 Gcal (175Mw)/sezon încălzire pentru prepararea apei calde de consum.

 

Valoarea totală a proiectului: 17.611.921,21 lei inclusiv TVA, (3.958.001,935 Euro).
Valoarea cheltuielilor eligibile: 17.264.124,51 lei, (3.879.840,11 Euro).
Contribuţia solicitantului (valoarea neeligibilă): 347.796,70 lei.
Asistenţa financiară nerambursabilă aferentă cheltuielilor eligibile (100%): 17.264.124,51 lei, (3.879.840,11 Euro).

Data semnare contract: 04.11.2014.
Termen Finalizare proiect: 30.04.2017.

 

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile:
Granturi SEE 2009-2014

Programul:
RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE)

OBIECTIVUL : Finanțarea nerambursabilă a proiectelor vizând creșterea producției de energie din surse regenerabile

Alocarea financiară:
85% Granturi SEE
15% Bugetul de Stat (Fondul pentru Mediu)

 

 

Prezentari

- Energii regenerabile

- Prezentare - AG PT902 Seminar-23.6.2016

- Prezentare-AG PT902 Seminar-20.3.2017

- Energii regenerabile - Energii geotermale

- Prezentare Conferinta Finala - 21.03.2017